Tiểng Việt English 中文
170 Forsyth Street, New York, NY 10002
Phone: 212-226-0317 | Fax: 212-925-0327 | E-mail:info@isacc-ny.org

Lời Giới Thiệu

Hội Kính Lão Việt – Miên – Lào được thành lập vào năm 1990 và đặt ở Chinatown, New York City. Hội được sáng lập và được công nhận vào dạng miễn thuế 501 (c)(3) bởi Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) vào năm 1992. Sở Thuế và Tài Chính của Tiểu Bang New York đã trao bằng chứng nhận tổ chức miễn thuế cho Hội vào năm tiếp theo. Tháng 10 năm 2003, Hội đã mua và chuyển về địa điểm hiện nay.

Mục Tiêu

Mục tiêu của Hội Kính Lão Việt – Miên – Lào là trợ giúp người nhập cư và tị nạn hòa đồng vào xã hội mới thông qua các dịch vụ, chương trình và hoạt động đa dạng để họ đạt được sự độc lập tài chính.

Lịch Sử

Hội Kính Lão Việt – Miên – Lào được thành lập vào năm 1990 và đặt ở Chinatown, New York City. Hội được sáng lập bởi một nhóm người tị nạn từ Đông Dương với mục đích thiết lập một tổ chức độc lập để liên kết họ với quá khứ, đồng thời giúp đỡ những người tị nạn đến sau họ. Lúc đầu, Hội chủ yếu phục vụ cho người lớn tuổi thông qua các lớp tiếng Anh, các dịch vụ nhập tịch, và huấn luyện nghiệp vụ. Tuy nhiên, dần dần Hội mở rộng phạm vi phục vụ ra tòan thể cộng đồng. Hội được sáp lập và được công nhận vào dạng miễn thuế 501 (c)(3) bởi Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) vào năm 1992. Sở Thuế và Tài Chính của Tiểu Bang New York đã trao bằng chứng nhận tổ chức miễn thuế cho Hội vào năm tiếp theo. Cùng với việc mở rộng dịch vụ và đối tượng phục vụ, Hội cần một địa điểm hoạt động lớn hơn và đã rời khỏi vị trí ban đầu tại số 81 đường Bowery. Tháng 10 năm 2003, Hội đã mua và chuyển về địa điểm hiện nay.

Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, Hội Kính Lão Việt – Miên – Lào đã hỗ trợ cộng đồng ở Chinatown một cách đáng kể. Chúng tôi thiết lập chương trình dịch vụ World Trade Center, bao gồm dự án thăm dò tình trạng sức khỏe tinh thần của dân cư trong khu vực, hỗ trợ tìền mặt, và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Các buổi sinh hoạt cộng đồng này giáo dục người dân về dân nhập cư ở Mỹ và nhằm mục đích giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng này. Một trong những chương trình quan trọng nhất của Hội sau ngày 11 tháng 9 là dự án kết hợp với trường Đại Học Pace để mở rộng các lớp tiếng Anh và chương trình phát triển công nghệ thông tin và việc làm. Hiện nay chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho cộng đồng người Việt Nam, Campuchia, Lào, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á hiện đang sống tại New York. Địa bàn hoạt động của chúng tôi trải rộng hơn năm ngàn feet vuông. Trung tâm bao gồm văn phòng, phòng học và giải trí, phòng dự trữ hàng hóa và một phòng tôn thờ Phật

Hội được quản lý bởi một Ban Giám Đốc năng nổ và gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Đa số thành viên Ban Giam Đốc, trước đây là bác sỹ, luật sư, công chức chính phủ, kiến trúc sư hoặc nhà kinh doanh, hiện đã về hưu. Tổng tuyển cử diễn ra hai năm một lần. Quỹ hoạt động của Hội đến từ hội phí, đóng góp cá nhân và đòan thể, và từ quỹ hỗ trợ của chính phủ.

Thành Tựu

Với tư cách là một tổ chức nhỏ đặt tại một trong những thành phố lớn nhất Thế giới, chúng tôi tiếp tục đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi của cộng đồng xung quanh. Được thành lập bởi chính những người thuộc công đồng chúng tôi nhằm giúp đỡ, chúng tôi hòan tòan có khả năng giúp đỡ dân tị nạn từ Đông Dương. Đây là một số thành tựu chúng tôi đã đạt được:

Huấn luyện hơn 1,500 sinh viên mỗi năm thông qua các lớp tiếng Anh và vi tính.

Hỗ trợ quá trình nhập tịch của 200 dân nhập cư mỗi năm.

Hơn 1,000 khách hang được phục vụ hàng năm thông qua chương trình hỗ trợ bảo hiểm Medicaid.

Hỗ trợ sự thành lập của Đội Ngũ Song Ngữ Túc Trực Hỗ Trợ Khẩn Cấp cho Cộng Đồng đầu tiên của thành phố New York (CẺRT).

Thành viên của Hội Liên Kết Chinatown (Chinatown Partnership LDC), một đòan thể phát triển kinh tế được dẫn đầu bởi một nhóm người tài giỏi và cống hiến hết mình để Chinatown trở thành trung tâm thương mại, kinh doanh, văn hóa và du lịch.

Tạo mối quan hệ với viện đại học để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc cùng Đại Học New York để thực hiện một cuộc thăm dò sức khỏe cộng đồng, cùng Đại Học Pace để cung cấp các lớp vi tính và cùng Đại Học St. Joseph để cung cấp các lớp kế tóan cho cộng đồng.

Tuy chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu trong lịch sử hoạt động ngắn ngủi của mình, chúng tôi tiếp tục hướng về tương lai và tìm cơ hội mới để hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ cho các cộng đồng Á Châu kém may mắn trong thành phố, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam và Campuchia. Ngòai ra, chúng tôi muốn mở rộng các dịch vụ cho người lớn tuổi để nhắc nhở mình về mục tiêu đầu tiên khi Hội được thành lập – một Trung tâm dịch vụ cho những người lớn tuổi. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình ESL. Khả năng tiếp thu tiếng Anh là một yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định sự hòa nhập của mỗi người nhập cư và sự thành công về mặt kinh tế của họ trong tương lai.

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | CHƯƠNG TRÌNH | THƯ VIệN ảNH | QUỹ ĐÓNG GÓP | TÌNH NGUYệN | LIÊN Hệ
Copyright © The Indochina Sino-American Community Center (ISACC)
Designed by CHENG QIU, CVM Americorps Member