Tiểng Việt English 中文
170 Forsyth Street, New York, NY 10002
Phone: 212-226-0317 | Fax: 212-925-0327 | E-mail:info@isacc-ny.org

Hội Kính Lão Việt – Miên – Lào được thành lập vào năm 1990 và đặt ở Chinatown, New York City. Hội được sáng lập và được công nhận vào dạng miễn thuế 501 (c)(3) bởi Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, viết tắt là IRS) vào năm 1992. Sở Thuế và Tài Chính của Tiểu Bang New York đã trao bằng chứng nhận tổ chức miễn thuế cho Hội vào năm tiếp theo. Tháng 10 năm 2003, Hội đã mua và chuyển về địa điểm hiện nay.chi tiết

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho cộng đồng người Việt Nam, Campuchia, Lào, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á hiện đang sống tại New York. Địa bàn hoạt động của chúng tôi trải rộng hơn năm ngàn feet vuông. Trung tâm bao gồm văn phòng, phòng học và giải trí, phòng dự trữ hàng hóa và một phòng tôn thờ Phật.chi tiết

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | CHƯƠNG TRÌNH | THƯ VIệN ảNH | QUỹ ĐÓNG GÓP | TÌNH NGUYệN | LIÊN Hệ
Copyright © The Indochina Sino-American Community Center (ISACC)
Designed by CHENG QIU, CVM Americorps Member